Severní Makedonie, 15.–23. 06. 2019

Northern Macedonia, 15.–23. 06. 2019 

 

Přistavení autobusu / Bus will wait

Campus Bohunice: sobota 15.06.2019 v 21:00 hod.

OD Tesco u nádraží: sobota 15.06.2019 v 21:45 hod.

 

Campus Bohunice: Saturday 15.06.2019 at 21:00 o'clock

Tesco supermarket at the railway station: Saturday 15.06.2019 at 21:45 o'clock

 

Odjezd z Brna / departure from Brno

Od OD Tesco u nádraží: sobota 15.06.2019 v 22:00

From the TESCO supermarket at the railway station: Saturday 15.06.2019 at 22:00 o'clock

 

 

Program exkurze / the excursion itinerary 

Sobota / Saturday 15. 06.

Večer: odjezd z Brna

Noc: přejezd Brno – NP Fruška Gora (Novi Sad, Srbsko)

 

Evening: departure from Brno

Night: transfer Brno - NP Fruška Gora (Novi Sad, Serbia)

 

Noc / Night: bus

 

 

Neděle / Sunday 16. 06.

Den: exkurze NP Fruška Gora

Noc: přejezd Novi Sad – Skopje (kaňon Matka), Makedonie

 

Day: excurson NP Fruška Gora

Night: transfer Novi Sad - Skopje (the Matka canyon), Macedonia

 

Noc / Night: bus

 

 

Pondělí / Monday 17. 06.

Dopoledne: kaňon Matka (Skopje)

Odpoledne: přejezd na Popova Shapka do hotelu, eventuálně kratší exkurze v okolí

 

Morning: the Matka canyon (Skopje)

Afternoon: transfer to Popova Shapka to the hotel, eventually some short excursion in the surroundings

 

Noc / Night: Hotel Slavia, Popova Shapka - ubytování v hotelu s polopenzí, accommodation in a hotel with halfboard
http://www.popova-sapka.mk/site/

 

 

Úterý / Tuesday 18. 06.

Celý den: Popova Shapka, exkurze v horách na Titov vrh

 

Whole day: Popova Shapka, mountain excursion on the Titov vrh mountain

 

Noc / Night: Hotel Slavia, Popova Shapka - ubytování v hotelu s polopenzí, accommodation in a hotel with halfboard
http://www.popova-sapka.mk/site/

 

 

Středa / Wednesday 19. 06.

Ráno: přejezd z Popova Shapka do Mavrovi Anovi

Den: exkurze NP Mavrovo

Odpoledne: přejezd Mavrovi Anovi – Krani (Prespanské jezero)

 

Morning: transfer from Popova Shapka to Mavrovi Anovi

Day: excursion NP Mavrovo

Afternoon: transfer from NP Mavrovo to Krani (the Prespan Lake)

 

Noc / Night: Avtokamp Krani

http://avtokampkrani.com.mk/

 

 

Čtvrtek / Thursday 20. 06.

Ráno: přejezd z Krani do NP Galičica

Celý den: exkurze NP Galičica

 

Morning: transfer from KRani to NP Galičica

Whole day: excursion NP Galičica

 

Noc / Night: Avtokamp Krani

http://avtokampkrani.com.mk/

 

 

Pátek / Friday 21. 06. 

Ráno: přejezd z Krani do NP Pelister

Celý den: exkurze NP Pelister (od hotelu Molika), hora Pelister

Odpoledne: přejezd z NP Pelister do Gradsko

 

Morning: transfer from Krani to NP Pelister

Whole day: excursion NP Pelister (from the Molika hotel), the Pelister mountain

Afternoon: transfer from NP Pelister to the Gradsko

 

Noc / Night: Rock Land Camp, Demir Kapija

https://www.campingmacedonia.com/

 

 

Sobota / Saturday 22. 06. 

Den: exkurze stepi v oblasti Veles – Shtip – Negotino

Večer: přejezd Gradsko – Brno

 

Whole day: excursion steppes near Veles – Shtip – Negotino

Evening: transfer Gradsko - Brno

 

Noc / Night: bus

 

 

Neděle / Sunday 23. 06.

Časně odpoledne: příjezd do Brna

 

Early afternoon: arrival to Brno